produkty

Dermiko

 

TECHNOLOGIE PLNÉHO ZESÍTĚNÍ MATRICE

 

ZESÍTĚNÁ KYSELINA HYALURONOVÁ S LIDOKAINEM

DERMIKO

DERMIKO JE ČTVRTOU GENERACÍ VÝPLNÍ NA BÁZI KYSELINY HYALURONOVÉ

 • Snadné
 • Přesné
 • Bezpečné

Plnivo na bázi zesítěné kyseliny hyaluronové pro redukci viditelných známek stárnutí.

Snadné

DermiKo je elastický přípravek, který se velmi snadno dávkuje, umožňuje tak přímé umístění a harmonické výsledky.

PŘESNÉ

Jednorázové sterilní injekční stříkačky farmaceutické kvality pro uchovávání produktu za všech podmínek.

Systém ergonomického úchopu sestávající z pístu a tvarované příruby z vysoce kompaktního polykarbonátu.

Technické jehly nejnovější generace pro snadné a přesné vytlačování.

BEZPEČNÉ

Veškeré produkty řady DermiKo mají extrémně nízké zbytky síťovacího činidla díky nízkoteplotnímu síťovacímu systému o vysokému vakuu vyvinutému společností Bioitech, který umožňuje
využívat pro reakci nižších koncentrací BDDE v porovnání s jinými produkty a
konečný certifikovaný zbytek nedosahuje hodnoty 0,1 ppm.

PRODUKTY DERMIKO JSOU VYRÁBĚNY

 • na bázi kyseliny hyaluronové pomocí biofermentace;
 • ze surovin vysoké farmaceutické kvality;
 • v kontrolovaném prostředí s využitím nejmodernějších nástrojů a vybavení.

TRASOVÁNÍ

 Každý produkt je identifikován konkrétním číslem šarže, které je zřetelně uvedeno na informačním štítku na injekční stříkačce připraveném pro odlepení a nalepení do lékařského záznamu pacienta.

POHODLÍ

Produkty řady DermiKo obsahují lidokain pro větší komfort pacienta při aplikaci. Trvanlivost produktů řady DermiKo s lidokainem je stejná nebo vyšší než u jiných produktů na trhu bez lidokainu.

TECHNOLOGIE PLNÉHO ZESÍTĚNÍ MATRICE

100% zesítěný gel bez ředění fosfátovým pufrem v konečné fázi.

 • Vyšší účinnost ošetření díky úplnému zesítění gelu, který není v konečné fázi ředěn.
 • Přidán lidokain pro homogenní rozložení produktu.
 • Snížení tvorby otoků po aplikaci.

KLASICKÁ ŘADA:

řada vhodná pro výplně a relaxaci všech typů vrásek

ŘADA PRO RTY

Řada pro dodání výraznosti, zvětšení objemu a korekce rtů

 • Definice kontur rtů
 • Zvětšní objemu rtů
 • Korekce peri-labiálních vrásek

Rty jsou citlivou oblastí, jež se obtížně ošetřuje a vyžaduje specifický produkt. Produkty, jež jsou příliš jemné, přinášejí pomíjivé výsledky, zatímco produkty s vysokou viskozitou jsou pod sliznicí často nepravidelně rozložené a viditelné. Díky svému složení byl produkt DermiKo Lip navržen tak, aby reagoval na tyto specifické potřeby a umožnil snadnou aplikaci měkkého a elastického produktu s delší trvanlivostí.

VÝHODY

Specifický produkt pro ošetření rtů:

 • kontury, objem a vyplnění
 • perilabiálních vrásek.

Protokol pro injektáž

Vpich dovnitř nebo okolo labiální sliznice obvyklými technikami pomocí jehly nebo kanyly.

 

VÝHODY

Produkty specificky určené pro ošetření konkrétních nedokonalostí obličeje, snadná aplikace a tvarování působením digitálně kontrolovaného tlaku.

PROTOKOL PRO INJEKTÁŽ

Vpich metodou zpětného trasování nebo jinou technikou
dle výběru produktu a ošetřované oblasti pomocí jehel nebo kanyl.

KNOW-HOW a TECHNOLOGIE

Estetické řady společnosti Bioitech jsou jedinými produkty, jež zahrnují know-how potřebné pro využití metod zesíťování, které byly vyvinuty pro produkty v jiných oblastech medicíny a na bázi různých surovin. Řada s kyselinou hyaluronovou vyvinutá společností Bioitech integruje tři patentované technologie:

 • Technologie vysokého vakua
 • Technologie plného zesítění matrice
 • Technologie jemného toku

DERMIKO JE ČTVRTOU GENERACÍ VÝPLNÍ NA BÁZI KYSELINY HYALURONOVÉ

První generace: jednofázové a/nebo dvoufázové gely s přechodnými výsledky; nerovnoměrné a těžko aplikovatelné.

Druhá generace: vylepšení injektáže (využitím technických filtračních systémů) a komfortu (přidáním lidokainu)

Třetí generace: vylepšená reologie optimalizací metod zesíťování a koncentrace kyseliny hyaluronové; přidány „aditivní“ látky, jako je mannitol; zlepšeny zbytkové hodnoty BDDE, které se obvykle pohybují pod < 0,5 ppm.

DermiKo čtvrté generace:

 • Vylepšený reologický výkon s tangenty (TAN) pod hodnotou 0,1.
 • Snížené zbytkové hodnoty BDDE na certifikovanou výši < 0,1 ppm díky nízkoteplotním síťovacím technologiím.
 • Vylepšený tvar injekční stříkačky pro snadnější použití, jehly nejmodernější technologie pro infiltraci tekutin, a to i s jehlami 30G ½".

 

DermiKo je zdravotnický prostředek III. třídy dle Směrnice 93/42/EHS.
DermiKo má certifikaci CE 0477.
DermiKo je produkt certifikovaný pro intradermální a subkutánní výplně.

VÝROBCE:

Ke stažení