přístroje pro lékaře

Needle shaping

harmonizace obličeje a těla

prezentační video

o needle shapingu

Technika zvaná Needle Shaping byla zdokonalována po dobu okolo dvaceti let tak, aby došlo k harmonizaci a zvýšení objemu v ošetřených oblastech. Přístroj Needle Shaping tuto techniku využívá a dokáže tak zvětšit objem rtů, lícních kostí a propadlých jizev, aniž by bylo nutné vpichovat jakékoli typy látek či přípravků.

Ošetření pomocí přístroje Needle Shaping umožňuje přirozeně harmonizovat obličej a tělo bez rizik a nežádoucích účinků. Výhoda tohoto přístroje spočívá v možnosti úplně se vyvarovat injekci léčiva či vložení protézy a přesto dosáhnout nárůstu objemu. Jedná se o vhodnou alternativu k metodě lipofilling, aplikaci kyseliny hyaluronové či botulotoxinu a má trvalé výsledky bez jakýchkoli zdravotních rizik.

 

dokumenty ke stažení

Princip

Při této technice dochází k mikroskopické transplantaci tkáně pomocí speciální jehly, která je extrémně tenká, obdobně jako jehly používané při akupunktuře, kdy jsou pomocí elektrického proudu zachycena elastická vlákna v části dermis a dochází k přesunu části intersticiálních solí, které ovlivňují trvanlivost získaných výsledků. Vpich této jehly, která je mnohem tenčí než jehly používané pro výplně, je mnohem méně bolestivý.

Osoba podstupující ošetření necítí žádnou bolest, neboť elektrický proud je mimořádně nízký a je aplikován pouze po dobu několika sekund. Na rozdíl od jiných technik autotransplantace přístroj Needle Shaping výhradně prodlužuje vlákna z dárcovské tkáně a roztahuje je v místě, kde je žádoucí zvětšit objem. Dárcovské struktury, které jsou pouze mírně ztenčené, znovu získávají svůj původní objem během dvaceti osmi dní, zatímco rekonstruovaná část okamžitě dosáhne požadovaného objemu, který si udrží po dlouhou dobu.

Vysvětlení

Vysvětlení fenoménu, kdy ztenčené tkáně získávají svou původní tloušťku, spočívá v dermálním expandéru, což je něco jako balónek, který chirurg nafoukne pod kůží pacienta, čímž získá tkáně k transplantaci. Po pouhých dvaceti osmi dnech, kdy kůže získá svou původní tloušťku, jsou tkáně odstraněny prostřednictvím laloku technikou kosočtverečného řezu (technika Lozenge). V tomto případě, i když tkáň získá svou původní tloušťku, v dárcovské části zůstává jizva v důsledku extrakce. V našem případě však nebude jizva viditelná a nedojde ke vzniku nerovností, jelikož provádíme přesuny ve velmi malém objemu v podkoží, kdy není nutné provádět řez.

Díky této technice je výsledný efekt velice přirozený. Pomocí elektrického proudu lze získat velký objem přesunutím tkání bez nutnosti zavádět jakékoli dodatečné substance. Vzhledem k tomu, že se jedná o stejné tkáně, které se doplňují, nedochází k opětovnému vstřebávání či odmítnutí a tkáně nemění své vlastnosti s tvorbou nerovností či podlitin.

K vysvětlení mechanizmu této techniky je možné si představit kovový hrot (v našem případě tenká jehla) umístěný na síti složené z velkého množství pružných pásů (kožní vlákna). Pokud budeme na pružných pásech otáčet hrotem, bude docházet k prokluzování bez jakéhokoli mechanického efektu. Pokud však aplikujeme příslušné rezonanční proudy, dosáhneme toho, že se hrot přichytí na pružné p

výsledky

Výsledky vynikají jak svou odolností, tak zcela přirozeným efektem. Konečným reálným výsledkem je korekce pokleslých jizev a dosažení objemu částí, které nejsou namáhány mimickými svaly. Mimické vrásky, ačkoli v některých případech mohou být eliminovány navždy, se obvykle po několika měsících či letech opět objeví v závislosti na mimice dané osoby a vyžadují mnohem více ošetření. V případě rtů výsledky trvají mnohem déle, a to i mnoho let, zatímco takzvaný čárový kód, tedy radiální vrásky, které jsou výrazné při důkladném vyslovení písmene „U“, musí být po několika měsících znovu ošetřeny.

Následující techniky a strategie se liší dle typu ošetřované oblasti, závažnosti nedostatků a počtu let od doby, kdy se poprvé objevily.